Sandbox_Logo_White.png
SplashScreen 2 - Without LogoS3.png

알파 시즌 3 가 시작됩니다!

Mac logo_WH.png
Windows_logo_WH.png
Alpha S3 Pass-b.png

COUNTDOWN

가입하기

line.png

메타마스크(MetaMask) 지갑을 생성하고,
지갑으로 로그인하세요!

box.png
avatar_banner.png
snoop_v2.png

더 샌드박스 아바타

line.png

나만의 독창적인 아바타를 만들거나
NFT를 구입하여 자신을 표현해보세요!

metaverse_bg.png

메타버스

line.png

더 샌드박스는 이더리움 블록체인 상에서
플레이어들이 복셀(Voxel) 게임 경험을 직접 만들고,
소유하고, 이를 수익화 할 수 있는 가상 세계입니다.

metaverse.gif
circle.png
nft.png

NFT

line.png

NFT (Non-Fungible Token)는
고유하고, 나눌 수 없으며, 대체 불가하기 때문에
진정한 디지털 소유권을 행사할 수 있습니다.

land_bg.png

랜드 (LAND)

line.png

랜드(LAND)에서 경험을 만들고, 이벤트를 개최하고,
친구를 초대해 보세요.

land.png
star.png
line2.png

새로운 소식

​주간 뉴스

더 샌드박스 공식 유투브 채널에서
최근 한주간의 소식을 확인하세요!  

line2.png
community_bg.png

커뮤니티

line.png
cubes_L.gif
banner_2.png
banner_discord.jpg
cubes_L_1.gif
cafe banner
Alpha_banner_low.jpg

전세계
협력 브랜드

snoop_logo.png
hp.png
2Logo_richie.webp
bayc-logo.png
CoinMarketCap_WH.png
adidas_logo.png
Lionsgate.png
5Logo_HomePartner_Deadmau5_small.webp
squareenix.png
g316.png
Asset 1_3x.png
Recurso_1.png
6Logo_Atari.webp
logo-wow-white.png
wmg.png
Recurso_2.png
150px-PlayboyLogo.svg.png
ubisoft_WH

국내
협력 브랜드

SM_Entertainment.png
zepeto.png
sandbox network
K League.png
altava.png
Pororo_edited.png
롯데월드.png
channela.png
SGA.png
Shiftup_logo.png
samyang.png
KakaoTalk_20220224_165725515_01_edited.png
cjenm.png
saja
dava.png
하나은행.png
KakaoTalk_20220224_165727920_02.png
Studiodragon_edited_edited.png
triumph.png
cereels.png

Copyright © 2012-2022 The Sandbox All Rights Reserved.